BS 25999-2:2007 - Ситеми за управление на непрекъсваемостта на бизнеса

argaiv1533

Този британски стандарт определя изискванията за внедряване и управление на системи за управлението на непрекъсваемостта на бизнеса (СУНБ).

Това подчертава важността на:

осъзнаването на нуждите за непрекъсваемост на бизнеса и нуждата от въвеждане политика и цели по непрекъсваемостта на бизнеса;
■ внедряване и действие на контроли и мерки за управление на общите рискове за непрекъсваемостта на бизнеса на организацията;
наблюдение и преглед на изпълнението и ефективността на СУНБ;
непрекъснато подобрение, основано на обективни измервания.

Стандартът е съвместим с други стандарти като: ISO 9001:2008 (Система за управление на качеството), ISO 14001:2004 (Система за управление на околната среда), ISO/IEC 27001:2005 (Система за управление на информационната сигурност) и ISO/IEC 20000:2005 (Управление на IT услугите).

BS 25999-2:2007 определя изискванията за планиране, разписване, внедряване, наблюдение, преглед, упражняване, поддържане и подобрение на документирана СУНБ в контекста на управление на общите рискове за бизнеса на една организация.

Изискванията са общи и са приложими за всякакви организации, независимо от вида, размера и същността на бизнеса. Разширяването на приложението на тези изисквания зависи от управлението на работната среда и сложността на организацията. Такива могат да бъдат доставчици на ИТ и телекомуникационни услуги, комунални услуги, заводи, предприятия и други, от публичния или частен сектор.

BS 25999-2:2007 не цели унифициране на струкрурата на СУНБ, а цели една организация сама да проектира СУНБ съответна на нейните нужди и удовлетворяваща изискванията на заинтересованите страни. Тези нужди са образувани от законови, изисквания на клиентите и бизнеса, продуктите и услугите, процесите, размера и структурата на организацията и изискванията на заинтересованите страни.

Този стандарт може да бъде използван за вътрешни и външни заинтересовани страни, включително сертифициращи организации с цел постигане на способност на организацията да удовлетвори нуждите за непрекъсваемост на бизнеса, а съшо така и нуждите на клиентите, законовите и регулаторни изисквания.

вече копирам от ДОК сървъра
Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
 
Рекламни банери
Stemil BG Професионални услуги за етажната собственост
Валутни курсове
Валута Единица Лева
EUR EUR1
USD USD1
GBP GBP1
CHF CHF1
JPY JPY1

Времето
София22°C
Пловдив22°C
Варна18°C
Бургас17°C
Русе22°C
Facebook