BS OHSAS 18001:2007 - Ocupational Health and Safety System

argaiv1659

Системи за управление на здравословните и безопасни условия на труд

BS OHSAS 18001:2007 Системи за управление на здравословните и безопасни условия на труд (СУЗБУТ) е британски стандарт и демонстрира ангажираността на организацията за безопасна работна среда и защита на служителите и други заинтересовани страни от злополуки и инциденти, разработен е да даде възможност да се контролират и подобряват безопасните и здравословни условия на труд.

Стандартът BS OHSAS 18001:2007 Системи за управление на здравословните и безопасни условия на труд (СУЗБУТ) e съвместим с ISO 9001:2008 Системи за управление на качестовото (СУК) и ISO 14001:2004 Системи за управление на околната среда (СУОК) и позволява създаването на интегрирана система за управление. Както в другите международни стандарти и тук спазването на правните изисквания и непрекъснатото подобрение са задължителни за ефективността и ефикасността на внедрените Системи за управление на здравословните и безопасни условия на труд BS OHSAS 18001:2007 - СУЗБУТ .

BS OHSAS 18001:2007 Системите за управление на здравословните и безопасни условия на труд (СУЗБУТ) включват:

политика и ангажираност;
идентификация на опасностите, оценка и контрол на риска, оценка на съответствието; законови изисквания;
цели и програми, организация и персонал, обучение, комуникация и консултации; документи и записи;
оперативен контрол, готовност за извънредни ситуации, наблюдение и измерване, разследване на инциденти и злополуки;
■ коригиращи и превантивни действия, одит и преглед от ръководството.

Стандартът BS OHSAS 18001:2007 Системи за управление на здравословните и безопасни условия на труд (СУЗБУТ) е подходящ за внедряване и прилагане от всяка организация – от публичния и частен сектор, стопанска и нестопанска организация, желаеща да демонстрира ангажираност по отношение на здравето и безопасността, да управлява и минимизира рисковете за трудовото здраве на своите служители и тези към които е насочена дейността й.

Предимства

Подпомага и подобрява управлението и контрола на здравето и безопасността по време на работа.
Подпомага спазването на законовите изисквания за безопасни условия на труд.
Подобрява културата на безопасен труд в организацията.
Намалява разходите по злополуки и подобрява ефикасността на труда.
■ Подобрява репутацията на организацията за безопасен труд.

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
 
Рекламни банери
Stemil BG Професионални услуги за етажната собственост
Валутни курсове
Валута Единица Лева
EUR EUR1
USD USD1
GBP GBP1
CHF CHF1
JPY JPY1

Времето
София16°C
Пловдив18°C
Варна17°C
Бургас17°C
Русе20°C
Facebook