Оперативна програма “Транспорт” 2007-2013 г.

argaiv1659

Оперативна програма “Транспорт” е една от седемте оперативни програми, които се разработват от България, за усвояване на средствата от ЕС за периода 2007-2013 г. Програмата ще бъде финансирана от два фонда на Европейския съюз: Кохезионния фонд и Европейския фонд за регионално развитие.

logo_transport

Управляващ орган на ОП „Транспорт” е Министерството на транспорта чрез Дирекция “Координация на програми и проекти”.

Общата цел на оперативна програма “Транспорт” 2007-2013 г. е развитието на устойчива транспортна система.

Специфичните цели на програмата са:

  • Интегриране на националната транспортна система в транспортната мрежа на ЕС;
  • Постигане на баланс между видовете транспорт.

Приоритетни оси:

Приоритетна ос 1. Развитие на железопътната инфраструктура по Транс-европейските и основните национални транспортни оси.

Цел: Да се изгради и развие основната железопътна инфраструктура от национално, Трансгранично и европейско значение съгласно TEN-T приоритет 22 и в останалите участъци от Транс-европейската транспортна мрежа и да се подобри оперативната съвместимост по основните железопътни пътища.

Приоритетна ос 2. Развитие на пътната инфраструктура по Транс-европейските и основните национални транспортни оси.

Цел: Да се изгради и развие основната пътна инфраструктура от национално, Трансгранично и европейско значение и да се подобри оперативната съвместимост по основните пътни маршрути.

Приоритетна ос 3. Подобряване на интер-модалността при превоза на пътници и товари.

Цел: Да направи условията на пътуване по-лесни и да улесни модалните трансфери на пътници и товари към по-екологосъобразни видове транспорт.

Приоритетна ос 4. Подобряване на морското и вътрешно-водното корабоплаване;

Цел: Подобряване на условията за движение на плавателни съдове по р. Дунав и българските морски пространства.

Приоритетна ос 5. Техническа помощ.

Цел: Да постигне ефективно и ефикасно управление и изпълнение на СОП”Транспорт”.

Бенефициенти по програмата са:

Национална компания „Железопътна инфраструктура”, фонд “Републиканска пътна инфраструктура”, Агенция за изследване и поддръжка на река Дунав, Изпълнителна агенция „Морска администрация”, държавно предприятие “Пристанищна инфраструктура”, община София, Министерство на транспорта.

Допълнителна информация: тук

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
 
Рекламни банери
Stemil BG Професионални услуги за етажната собственост
Валутни курсове
Валута Единица Лева
EUR EUR1
USD USD1
GBP GBP1
CHF CHF1
JPY JPY1

Времето
София16°C
Пловдив18°C
Варна17°C
Бургас17°C
Русе20°C
Facebook