КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ

argaiv1116

2.4.01

BG161PO003-2.4.01


Подкрепа за развитието на клъстерите в България


Прием на документи: без краен срок за кандидатстване

Условия и дейности за финансиране

В зависимост от вида на проекта - до 50%, до 65% и до 85 % за новосъздадени или вече съществуващи клъстери от общата стойност на проекти за изграждане и укрепване на административния и управленски капацитет на клъстера, развитие на продуктите и услугите, разширяване на пазарните позиции, привличане на нови членове на клъстера, както и насърчаване на инвестициите в съвременни технологии и оборудване за общи клъстерни дейности.

Безвъзмездното финансиране не може да е повече от 2 млн. лв.

По Компонент 1 - до 85% през първата година от изпълнението на проекта и до 75% през втората година - от разходите за възнаграждения за персонала на административното тяло на клъстера, за ресурсно обезпечаване, за участия в семинари тренинги, конференции, информационни събития, обмен на опит и др.;

По Компонент 2 - до 65% - от разходите за организиране и провеждане на събития за разширяване и развитие на дейността на клъстера, за създаване на интернет страница и интранет мрежа за нуждите на клъстера, за изграждане на информационна база данни, за командировки с цел изграждане на транснационални връзки и установяване на сътрудничеството с други клъстери, за участие в национални и международни изложения и панаири, за услуги, свързани с извършване на маркетингови проучвания, анализ на целевите пазари в страната и в чужбина, разработване на маркетингова стратегия, за популяризиране името (марката) на клъстера, за други маркетингови дейности за привличане на нови членове и др.;

По Компонент 3 - до 50% - от разходите за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) и дълготрайни нематериални активи (ДНА) за общи клъстерни дейности, за подобряване на функционалните характеристики на съществуващи сгради и помещения;

Бенефициенти.

Новосъздадени или вече съществуващи клъстери под формата на обединения, които могат да включват:

Юридически лица или ЕТ;

НПО;

БАН;

Български висши училища;

Професионални училища и гимназии;

Селскостопанска академия и институти към нея;

Експериментални лаборатории;

Изследователски институти;

Научни организации;

Общини

Областни администрации.


Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
 
Рекламни банери
Stemil BG Професионални услуги за етажната собственост
Валутни курсове
Валута Единица Лева
EUR EUR1
USD USD1
GBP GBP1
CHF CHF1
JPY JPY1

Времето
София22°C
Пловдив22°C
Варна18°C
Бургас17°C
Русе22°C
Facebook