Поддръжка и актуализация на системи за управление

argaiv1659

suppport

Внедрена система за управление във Вашата администрация/ организация, за да е в съответствие с международния стандарт, трябва да се поддържа като се предприемат действия за нейното планиране, изпълнение, проверка и действие за подобрение (цикъла на Деминг).

Поддръжката и актуализацията на системите за управление се извършва като се спазват всички изисквания на съответните международни стандарти.


Ние като консултанти и одитори от ПАРТНЕР КЪМПЪНИ предоставяме поддръжка и актуализация на системи за управление по следните  международни стандарти:

ISO 9001 – Системи за управление на качеството - СУК

ISO 14001 – Системи за управление на околната среда - СУОС

BS OHSAS 18001 – Системи за управление на здравословните и безопасни условия на труд - СУЗБУТ

ISO 20000 – Системи за управление на ИТ услугите - СУИТ

ISO/IEC 27001 – Системи за управление на информационната сигурност - СУИС

Поддръжката и актуализацията на системите за управление включват дейности като:

■ Преглед и актуализация на документацията към системата за управление - наръчници, процедури, политики, планове, инструкции, методики, формуляри, цели и др.

■ Консултиране при оценяване на риска;

■ Консултиране при управление на риска;

■ Консултиране за осигуряване на непрекъсваемост на бизнес процесите;

■ Внедряване на добри бизнес практики;

■ Провеждане на планови и извън планови одити;

■ Консултиране при отстраняване/ закриване на евентуални несъответствия;

■ Консултиране за провеждане на преглед от ръководството;

■ Провеждане на обучения на служителите във Вашата организация по използване, поддръжка и подобряване  на внедрената система/и, както и по изискванията на стандарта/ ите;

■ Управление на бизнес процеси;

■ Аутсорсинг на бизнес процеси

■ Подготовка за контролни и ресертификационни одити.

Ние предоставяме тази услуга за клиентите си след сключване на доворни споразумения за срок не по-малък от 1 (една) година.

Услугата е за системи за управление, които са внедрени от консултантите на ПАРТНЕР КЪМПЪНИ, а също и за системи, които вече са внедрени от Вас или други консултанти.

Ефективната поддръжка на системи за управление внедрени от друг изисква: провеждане на предварителен одит, запознаване с дейността на организацията и бизнес процесите.

Екипът на ПАРТНЕР КЪМПЪНИ гарантира конфиденциалност, безпристрастност, добросъвестност, независимост и етичност при работа с информация и документи на Вашата Организация.

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
 
Рекламни банери
Stemil BG Професионални услуги за етажната собственост
Валутни курсове
Валута Единица Лева
EUR EUR1
USD USD1
GBP GBP1
CHF CHF1
JPY JPY1

Времето
София16°C
Пловдив18°C
Варна17°C
Бургас17°C
Русе20°C
Facebook