Разработване, внедряване и подготовка за сертификация на системи за управление

argaiv1659

Разрaботването, внедряването и сертифицирането на системата за управление в една организация е доброволен процес и преминава през няколко етапа:

1. АНАЛИЗ / ПЪРВОНАЧАЛЕН ОДИТ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА:

Определяне на екип за разработване и внедряване на Системата за управление;

Запознаване на мениджмънта и групата по разработване и внедряване на Система за управление със изискванията на стандарта;

Запознаване на консултантите с дейностите и инфраструктурата в компанията;

Запознаване със съществуващите вътрешни документи, инструкции и разпоредби;

Провеждане на първоначални наблюдения и интервюта за установяване съответствието с изискванията на стандарта (първоначален одит);

Разработване на графици за изпълнение на дейностите и подготовка на всички необходими документи по изграждането на Система за управление – заповеди, програми и др.;

Определяне на Представител на ръководството / Мениджър по Информационна сигурност / Група по управление и т.н. (според избрания стандарт);

Мениджмънта създава политиката и целите на Системата за управление.

2. РАЗРАБОТВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА:

Разработване на процедурите, политиките и схемите на Система за управление;

Определяне на методика за оценка на риска (съгласно ISO 27001 – Системи за управление на информационната сигурност);

Изготвяне на оценката на риска, План за третиране на риска и Декларация за приложимост на контролите (съгласно ISO 27001 – Системи за управление на информационната сигурност);

Определяне на методика за измерване ефективността на механизмите за контрол (съгласно ISO 27001 – Системи за управление на информационната сигурност).

3. ВНЕДРЯВАНЕ И ВЪТРЕШНО ОБУЧЕНИЕ:

Съгласуване и одобрение на разработената документация;

Коригиране и повторно съгласуване на документацията;

Провеждане на обучение по експлоатация и поддръжка на Системата за управление и водене на необходимите записи;

Тестване на Системата за управление;

Провеждане на вътрешен одит и консултиране за провеждане на Преглед от ръководството.

4. ПОДГОТОВКА ЗА СЕРТИФИКАЦИЯ:

Консултации по подготовка за сертификационните одити – етап 1 и етап 2;

Консултации при отстраняване на евентуални несъответствия от сертификационните одити етап 1 и етап 2.

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
 
Рекламни банери
Stemil BG Професионални услуги за етажната собственост
Валутни курсове
Валута Единица Лева
EUR EUR1
USD USD1
GBP GBP1
CHF CHF1
JPY JPY1

Времето
София16°C
Пловдив18°C
Варна17°C
Бургас17°C
Русе20°C
Facebook